اجرای سیستم یکپارچه شهرسازی، جدی‌ترین گام شورا و شهرداری برای تکریم شهروندان خواهد بود

اجرای سیستم یکپارچه شهرسازی، جدی‌ترین گام شورا و شهرداری برای تکریم شهروندان خواهد بود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات