موضوعات مورد نیاز گرگان در دیدار با استاندار گلستان مورد تاکید قرار گرفت

موضوعات مورد نیاز گرگان در دیدار با استاندار گلستان مورد تاکید قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات