دیدار شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با

دیدار شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با

دیدار شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با زنگانه ریس اداره بهزیستی علی اباد کتول و همکاران به مناسبت هفته بهزیستی و ارایه گزارش و تعامل در خصوص همکاریهای مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر

دیدار شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با زنگانه ریس اداره بهزیستی علی اباد کتول و همکاران به مناسبت هفته بهزیستی و ارایه گزارش و تعامل در خصوص همکاریهای مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر

دیدار شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با زنگانه ریس اداره بهزیستی علی اباد کتول و همکاران به مناسبت هفته بهزیستی و ارایه گزارش و تعامل در خصوص همکاریهای مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات