اجرای عملیات تسطیح و همسطح سازی شانه خاکی کمربندی جنوبی

اجرای عملیات تسطیح و همسطح سازی شانه خاکی کمربندی جنوبی

در راستای بهسازی و بازسازی فضاهای شهری ،عملیات اجرایی تسطیح و همسطح سازی شانه خاکی کمربندی جنوبی، توسط عوامل اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک آغاز شده است.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات