بازدید ابراهیمی فر از پروژه تکمیل ساختمان شهرداری

بازدید ابراهیمی فر از پروژه تکمیل ساختمان شهرداری

گفتنی است: این پروژه توسط پیمانکاری جهادنصر در حال اجرا میباشد. ۲۰۱۹۰۷۲۱_۱۴۵۵۴۲ ۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۰۴۵۱۳ ۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۰۴۶۱۷ ۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۰۳۸۴۴ ۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۰۳۵۴۱

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

منبع خبر

شهرداری تفرش

شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

نظرات