ناظرین مناسب‌سازی معلولین، قراردادهای عمرانی شهرداری را تایید می‌کنند

رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد، گفت: پیمانکاران، مسئولان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری بدانند، عدم توجه به مسائل ریز و کوچک در بحث مناسب سازی، مشکلات بزرگی را برای معلولان ایجاد می‌کند.
سپنتا نیکنام با بیان این‌که اولین جلسه کمیسیون خدمات و محیط زبست شهری شورای شهر یزد به بحث معلولین اختصاص داده شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در مناطق شهرداری یزد یک نفر ناظر مناسب سازی معلولین مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به ضرورت دریافت نظر ناظر معلولین در اجرای طرح‌های عمرانی، افزود: کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری پیشنهاد می‌کند در فرم قرادادهای عمرانی محل امضا ناظر معلولین درج و تمام قردادهای عمرانی شهرداری‌های مناطق با تایید ناظرین معلولین انجام شود.
رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، گفت: اگر شهر برای معلولین ضایع نخاعی مناسب سازی شود در حقیقت مسیر برای تمام نیازمندان به مناسب سازی نظیر سالمندان، زنان باردار و دیگر معلولان حرکتی هموار و مناسب سازی می‌شود.
نیکنام دقت در اجرای طرح‌های عمرانی و جدول کشی معابر عمومی را از دیگر ضرورت‌های اجرایی در راستای مناسب سازی دانست و بیان کرد: پیمانکاران، مسئولان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری بدانند، عدم توجه به مسائل ریز و کوچک در بحث مناسب سازی، مشکلات بزرگی را برای معلولان ایجاد می‌کند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات