کارشناسان باید قانون توزیع عادلانه آب را به خوبی بشناسند

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه کارشناسان باید قانون توزیع عادلانه آب را حفظ باشند و معنای آن را به صورت دقیق بدانند، گفت: همچنین لازم است که در جانمایی چاه های آب براساس نظر کارشناس و با احتساب مسائل فنی و نه اظهار نظر و سلیقه شخصی افراد درخواست کننده صورت بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید محمد علی مصطفوی در نشست تخصصی «اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت» که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وظایف و نکات کلیدی مهمی وجود دارد که باید در امور حفظ منابع آب زیرزمینی مورد توجه کارشناسان و اعضای کمیسیون ها قرار بگیرد به طور مثال در بخش ملی شدن آب باید ۴۱ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی که به بخش کشاورزی سند داده شده به ۲۷ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه برنامه های مربوط به تعدیل پروانه های بهره برداری آب در کشور  باید به صورت جدی پیگیری شود، افزود: روند مهاجرت و رشد حاشیه نشینی در ۶۰ سال گذشته موجب خالی شدن ۳۴ هزار روستا کشور شده است به طوریکه افزایش جمعیت  تا سال ۷۶ از ۶۰۰ هزار نفر به ۳۰ میلیون نفر در حاشیه شهر رسیده بود؛ همچنین ما شاهد رشد ۳۰ برابری جمعیت حاشیه نشینی در ۲۰ سال اخیر بودیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: برای ۴۸۷ هزار حلقه چاه در کشور پروانه صادر شده است و نزدیک به ۳۲۰ هزار چاه غیر مجاز داریم.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۰۶ تا امروز جمعیت کشور ۱۰ برابر شده است، گفت: در حال حاضر سرانه آب از یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب به یک هزار و ۴۰۰ متر مکعب رسیده است که با توجه به افزایش دما و میزان بارندگی ها ضروری است که ابتدا وزارت نیرو انضباط آبی بیشتری را دنبال کند و از سوی دیگر وظیفه کمیسیون رسیدگی جدی تری نسبت به صدور پروانه ها جهت  حفاظت و بهره برداری است.

مصطفوی با اشاره به اینکه کارشناسان باید قانون توزیع عادلانه آب را حفظ باشند و معنای آن را به صورت دقیق بدانند، عنوان کرد: همچنین لازم است که در جانمایی چاه های آب براساس نظر کارشناس و با احتساب مسائل فنی  و نه اظهار نظر و سلیقه شخصی افراد درخواست کننده صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: اقدامات صرفا از طریق سامانه ساماب و بر طبق فرایندهای ابلاغی و تهیه گزارش کارشناسی باید بر روی فرم شماره دو مربوطه همراه با کروکی، امضا و درج تاریخ انجام شود، گزارشات کارشناسی باید کامل بوده و مختصات نقطه ای منابع مجاور نیز در این گزارشات آورده شود.

مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه بهره برداری که در جهت حفظ منابع آب ملی حرکت کند، محترم است در غیر این صورت از نظر ما مجرم شناخته می شود، گفت: رعایت کامل مفاد دستورالعمل ماده ۲۷ و ۲۸ در رسیدگی به تقاضای تغییر نوع مصرف و جایگزینی چاه های مجاز و فعال کشاورزی برای صنعت نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات