کسب مقام دوم مسابقات شطرنج صنعت آب و برق استان

کسب مقام دوم مسابقات شطرنج صنعت آب و برق استان

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

منبع خبر

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

نظرات