برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در گیلان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در گیلان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

    نظرات