برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فهرست بها و صورت وضعیت نویسی در شرکت آبفار قم

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فهرست بها و صورت وضعیت نویسی در شرکت آبفار قم

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات