دوازدهمین دوره رقابت های قرآنی فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین برگزار شد

دوازدهمین دوره رقابت های قرآنی فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات