آمادگی دادگستری خوشاب برای رسیدگی سریع به پرونده های حوزه آب

آمادگی دادگستری خوشاب برای رسیدگی سریع به پرونده های حوزه آب

رئیس دادگستری و دادستان خوشاب در دیدار با سرپرست آبفار و معاون فرماندار این شهرستان بر رسیدگی سریع به پرونده های انشعاب غیرمجاز تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این دیدار سرپرست امور آبفار خوشاب گزارشی از وضعیت آبرسانی به روستاها و مشکلات موجود در این حوزه ارائه داد و همچنین از کشف ۵۷ مورد انشعاب غیرمجاز در سال ۹۷ و حدود ۱۱مورد در سال جاری خبر داد و از مسئولین قضایی شهرستان خواست با توجه به ورود به پیک مصرف آب و احتمال وصل انشعاب غیرمجاز مساعدت بیشتری در رسیدگی به پرونده های قضایی این امور داشته باشند.

رئیس دادگستری و دادستان خوشاب هم ضمن تقدیر از عملکرد امور آبفار در ارائه خدمات به روستاییان، از آمادگی دادگستری این شهرستان در رسیدگی سریع به پرونده های قضایی حوزه آب خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات