سامانه ۱۲۲ آبفای شاهرود متمرکز سازی و عملیاتی گردید.

سامانه ۱۲۲ آبفای شاهرود متمرکز سازی و عملیاتی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات