سامانه  ۱۲۲ آبفای شاهرود متمرکز سازی و  عملیاتی گردید.

سامانه ۱۲۲ آبفای شاهرود متمرکز سازی و عملیاتی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

نظرات