بازدید همکاران شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از پروژه های تحقیقاتی آبفای استان

بازدید همکاران شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از پروژه های تحقیقاتی آبفای استان

به گزارش خبرنگار پیام آبفا ، آقایان مهندس نوری مدیر دفتر PM و مهندس تقی زاده مدیر دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی پس از برگزاری جلسه با حضور معاون بهره برداری و مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی از چندین پروژه تحقیقاتی شرکت از جمله آزمایشگاه تست الکتروپمپ ها، ساختمان تله متری و سامانه ۱۲۲ و همچنین از سیستم تولید برق آبی بازدید نمودند و جلساتی نیز با دفاتر بهبود بهره وری و تحقیقات، انرژی و آب شهری شرکت برگزار و در خصوص موارد فنی باهم تبادل نظر کردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات