بازدید کارکنان بخش برق کارخانه فولاد سبا از پست ۴۰۰ کیلوولت تیران

بازدید کارکنان بخش برق کارخانه فولاد سبا از پست ۴۰۰ کیلوولت تیران

بازدید کارکنان بخش برق کارخانه فولاد سبا از پست ۴۰۰ کیلوولت تیران

جمعی از کارکنان قسمت برق کارخانه فولاد سبا با حضور در  امور انتقال نیروی غرب اصفهان از پست ۴۰۰ کیلوولت تیران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان میهمانان مذکور در دو گروه با حضور در پست ۴۰۰ کیلوولت تیران از نزدیک با قسمتهای مختلف این پست و نحوه فعالیت آن آشنا شدند.

گفتنی است : پست  ۴۰۰کیلوولت کلید زنی تیران با هدف تبادل انرژی الکتریکی از مسیر جنوب به شمال و مرکز کشور در سال ۱۳۵۸ به بهره برداری رسید و دارای ۱۰ خط ۴۰۰ کیلوولت و یک دستگاه راکتور ۵۰ مگاوار بوده و صنایع بزرگ ازجمله فولاد مبارکه و ذوب آهن را تغذیه می نماید


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات