در مانور بزرگ استانی زلزله در شهر خامنه شهرستان شبستر

در این مانور اکیپ های عملیاتی و مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور مهندس فرج نیا مدیرعامل این شرکت با بهره گیری از تمامی امکانات فنی و تخصصی خود و با توجه به تجارب مدرن در شرکت ، در سریعترین زمان ممکن اقدام به احداث شبکه و تامین برق مناطق فرضی بحران زده نمودند.
اکیپ های عملیاتی شرکت با فرماندهی مهندس جعفری جانشین معاونت بهر ه برداری و دیسپاچینگ شرکت و با نظارت مدیریت بحران شرکت و مهندس زاهدیان مدیرتوزیع برق شهرستان شبستر با برق رسانی به بیمارستان صحرایی برپا شده ، چادر های اسکان موقت ، دکل مخابراتی و روشنایی محوطه در سریعترین زمان ممکن برنامه های تعیین شده را به انجام رسانده و مورد بازدید و مورد تقدیر فرماندار شبستر ، سایر مسئولین مدیریت بحران استان و مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی قرار گرفتند.
لینک اصل خبر در سایت شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    منبع خبر

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات