مانور اطفاء حریق در محل نیروگاه قم برگزار گردید

در ابتدای این مانور کارکنان واحد HSE با مهار کردن آتش از نوع جامد کار خود را شروع و در ادامه با نجات مصدوم و انتقال آن به محل خانه بهداشت و اطفاء حریق نوع B (مایع) به کار خود پایان دادند.

شایان ذکر است، از اهداف برگزاری اینگونه مانورها می توان به پیشگیری و جلوگیری از ناهماهنگی ها و بروز ارتباطات غیر صحیح و بی مورد و شناخت نقاط ضعف و قوت، قبل از بروز وقایعی مشابه اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات