دوره آموزشی "آئین تنظیم قرار داد"

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی برگزار می کند :

دوره آموزشی" آئین تنظیم قرار داد "

۱۹ مرداد ۹۸ تهران

دانلود فایل اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات