صیانت از حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی دستورکار مشترک شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان

صیانت از حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی دستورکار مشترک شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان


صیانت از حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی دستورکار مشترک شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه، مشکلات شورای انتظامی کشور از جمله ساختار اداری،نیروی انسانی ، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها و افزایش اثربخشی احکام صادره و چگونگى صیانت از حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مهندس رجبی در این جلسه تاکید کرد که شورای انتظامی باید تمرکز خود را بر استقرار فرآیندهای قضایی مستحکم مبتنى بر عدل،انصاف و قانون قرار دهد. وی قول مساعد برای رفع مشکلات سازمانی و اداری این رکن مهم شورا داد.

مهندس بنیادی نژاد رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز طی گزارشی ،وضعیت پرونده های مورد رسیدگی و فرآیند صدور احکام را تشریح نمود و ابراز امیدواری کرد با همکاری هیئت رئیسه شورا بتوان ساختارهای لازم را برای حلوگیری از اطاله دادرسی در شورای انتظامی مستقر نمود.

در جلسه فوق بر لزوم تشکیل هیئت داوری برای بررسی پرونده هایی که ماهیت آن ها اختلاف میان ارکان سازمانهای نظام مهندسی است ،تاکید گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات