نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای نردین

نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای نردین

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات