اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای رفع مشکلات ساکنان مسکن مهر

اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای رفع مشکلات ساکنان مسکن مهر

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران دکتر رضا نگهبان گفت :تحویل سایتهای مسکن مهر به شهرداریهای مربوطه بمنظور ارائه خدمات بهتر به متقاضیان و تکمیل آماده‌سازیها،احداث و تکمیل خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن مهر از طریق تامین تمام یا بخشی از اعتبار و یا واگذاری زمین به دستگاههای متولی،تشکیل جلسات مستمر شورای مسکن استان با حضور استاندار و تمامی دستگاههای متولی،تشکیل جلسات مستمر با دستگاههای متولی و تعیین تکلیف مسائل و مشکلات موجود و حل مشکلات تسهیلات متمم پروژه ها از طریق هماهنگی با بانک مسکن از مهمترین مواردی است که برای رفع مشکلات ساکنان مسکن مهر استان انجام شده است.

وی با اشارهبه مشکلات پروژه های دو جانبه مسکن مهر تصریح کرد: ورود جدی اداره تعاون استان به تعیین تکلیف پروژه های دوجانبه و نیز حل مشکل تامین اعتبار جهت احداث و یا تکمیل خدمات روبنایی از موارد بسیار ضروری است که باید حل و فصل شود.

وی درخصوص افزایش قیمتها و تعرفه مصالح ساختمانی در اتمام پروژه های باقی مانده مسکن مهر استان گفت: باعنایت به مصوبات اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در ارتباط با لحاظ نمودن افزایش قیمت مصالح جهت کارهای باقیمانده پروژه‌های مسکن مهر، این موضوع توسط اداره کل در جلسات شورای مسکن استان و نیز کمیته‌های فنی ذیل شورای مسکن استان مطرح و مقرر گردید متناسب با میزان کارهای باقیمانده هر پروژه نسبت به اصلاح و ترمیم قیمتها اقدام گردد بطوریکه کمترین میزان بار مالی و افزایش قیمت به متقاضیان محترم اعمال گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات