گزارش تصویری جلسه در خصوص مشکلات قیر و مطالبات شهرداری اسفراین با حضور معاون مهندسی و ساخت و کارشناس...

گزارش تصویری جلسه در خصوص مشکلات قیر و مطالبات شهرداری اسفراین با حضور معاون مهندسی و ساخت و کارشناس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات