تقدیر استاندار زنجان از مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان


به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان،"دکتر حقیقی استاندار زنجان با اهداء لوح تقدیر از اجرای حکم و ظرفیت بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ که اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با ۳۹۲ میلیارد ریال توانسته است بیشترین میزان تهاتر استان را که در حدود ۳۵ درصد کل تهاترها را شامل می‌شود، به خود اختصاص دهد . در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در محل استانداری زنجان از مسعود بیات منش مدیر کل راه و شهر سازی استان زنجان تقدیر کرد.