آگهی فراخوان اراضی ۶.۶  هکتاری

آگهی فراخوان اراضی ۶.۶ هکتاری

اراضی ۶/۶  هکتاری واقع در خرم آباد – بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) – جنب تصفیه خانه آب را در قالب  سه پروژه مشارکت در ساخت به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ  ۱۳۹۸/۰۴/۳۰  لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۰۷  جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد و مدارک فراخوان به درگاه الکترونیکی شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس http://www.udrc.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و در گاه الکترونیکی تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

جهت دانلود اسناد فراخوان اینجا کلیک کنید.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات