کارگاه آموزشی فرماندهی صحنه عملیات در بحران های بزرگ

کارگاه آموزشی فرماندهی صحنه عملیات در بحران های بزرگ

کارگاه آموزشی فرماندهی صحنه عملیات در بحران های بزرگ

سومین دوره آموزشی فرماندهی صحنه عملیات ویژه مدیران ارشد و میانی شرکت توزیع برق استان البرز در طی شش هفته توسط مهندس علیرضا سعیدی و با همکاری مهندس احمد رضا نظری برگزار گردید

در این دوره ضمن اموزش مبانی فرماندهی به مخاطبین نحوه فرماندهی در صحنه های حوادث بزرگ منتهی به بجران از جمله سیل ، زلزله اموزش داده می شود و سپس از انها خواسته می شود برای یک بحران سناریو نوشته و به صورت پشت میزی این سناریو را فرماندهی کنند

لینک اصل خبر در سایت گروه نجات موج پیشرو

    منبع خبر

    گروه نجات موج پیشرو

    گروه نجات موج پیشرو یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات