برگزاری اولین جلسه همفکری با سازمان های مردم نهاد محیط زیستی خرمشهر در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات