دستگاههای اجرایی استان قم مورد ارزیابی مدیریت سبز قرار می گیرند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات