کارگاه آموزشی بهداشت، سلامت و محیط زیست ویژه ساکنین حاشیه شهرکرمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی بهداشت، سلامت و محیط زیست ویژه ساکنین حاشیه شهرکرمان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات