متخلفین تخریب اراضی ملی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند

متخلفین تخریب اراضی ملی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات