جزای نقدی برای شکارچیان کبک و چوپان متخلف در همدان

جزای نقدی برای شکارچیان کبک و چوپان متخلف در همدان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات