سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی نیز با عنایت به رسالت و اهداف خود با الهام از سازمان مرکزی اقدام به جذب اعضا برای واحد خانه مدیران در این راستا نموده است. از جمله اصلی ترین هدف های خانه مدیران ارتقاء سطح دانش عملی اعضاء ایجاده شبکه ای از مدیران و متخصصان تسهیل در ارتباط بین اعضاء و تبادل نظر آنان با یکدیگر می باشد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات