بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت کاری حیاط ومحوطه درمانگاه تامئین اجتمائی توسط عوامل شهرداری

بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت کاری حیاط ومحوطه درمانگاه تامئین اجتمائی توسط عوامل شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات