بهبود چشم انداز تامین مسکن گروه‌های کم درآمد

بهبود چشم انداز تامین مسکن گروه‌های کم درآمد

www.BanaNews.irتهران- وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان ' بررسی تحولات بخش ساختمان ومسکن در فاصله سال های۱۳۸۷- ۱۳۸۴به استناد شاخص های ارائه شده' از بهبود چشم انداز تامین مسکن گروه‌های کم درآمد خبرداد .

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشی از این بررسی آمده است : تحولات بخش مسکن طی سال‌های اخیر نشان می دهد که به دلیل نبود مکانیزم‌های متناسب جهت کنترل بازار با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات تورمی در بازار، دوره رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن ، دوره رکود و خروج سرمایه های سوداگرانه دنبال می شود .

این گزارش می افزاید :‌ بحران مسکن در ایران به طور عمده در حوزه مجازی اقتصاد یعنی بخش پولی و مالی اتفاق افتاده تا در بخش مسکن که مربوط به بخش واقعی اقتصاد است به نحوی که ازنیمه دوم سال ۸۷ برخلاف رشد ارزش افزوده ونرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تولید بخش به شدت کاهش یافت.

کاهش در سقف تولید رکود جدیدی را بر بازار مسکن حاکم روند نزولی قیمت ها و کاهش تولید از نشانه های بارز این پدیده از سال۸۷ تا کنون است .

این گزارش با اشاره به تلاش‌های دولت از سال ۸۴ در بخش مسکن ، ابراز امیدواری شده تا بتوان در آینده چشم انداز روشن تری را برای امنیت سرمایه گذاری به ویژه در تولید و تامین مسکن گروه های کم درآمد ایجاد نمود.

همچنین پیش بینی شده با توجه به رویکردهای نوینی که دولت در بخش مسکن در قالب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن در نظر گرفته بتوان بهبود بیشتر در شاخص‌های تولید و کنترل قیمت مسکن در سال‌های آتی را انتظار داشت.

در قسمت دیگری از این گزارش مقایسه ای بین عملکرد و اهداف بخش مسکن طی برنامه چهارم توسعه صورت گرفته و آمده است: وضعیت شاخص ها وچگونگی حرکت این بخش با اهداف مندرج در برنامه در سال های ۱۳۸۷- ۱۳۸۴ نشان دهنده افزایش چشمگیر در ظرفیت‌های تولید بخش مسکن می باشد. به طوری که مقایسه ارقام این متغیر با اهداف سال‌های برنامه حکایت از تحقق عملکرد ها بیش از هدف برنامه دارد.

در ادامه تصریح شده است: میزان تولید مسکن شهری در سال۸۴ به رغم رکود سال های ۸۲ تا ۸۴ به میزان۵۸۱ هزار واحد رسید که حاکی از پیشی گرفتن ازهدف برنامه است.

درسال‌های۸۶-۸۵ نیز بخش مسکن رونق تولید دیگری را تجربه کرد و ساخت مسکن درمناطق شهری به۸۳۰ هزار واحد ومسکن روستایی به۲۸۰ هزار واحد در سال ۸۶ رسید که به ترتیب بیان کننده ۱۲۴ و۱۱۹ درصد تحقق در مقایسه با اهداف کمی تولیددر برنامه چهارم است .

براین اساس درسال ۸۷ برخلاف تحقق بیش از صد درصد اهداف مورد نظر دربرنامه ، اما طلیعه های رکود با کاهش تولید وافت قیمت بارز گشت.

این گزارش تأکید می کند که در تمامی این سال ها شاخص عملکرد متوسط زمین دریک واحد مسکونی وضعیت مناسبتری نسبت به اهداف برنامه داشته است .عملکرد این شاخص درسال ۸۴ برابر با۶۸متر مربع بوده که در سال های ۸۶-۸۵ به ۶۹ متر مربع افزایش یافته است.

از سویی عملکرد متغیر تراکم خانوار در واحد مسکونی نسبت به اهداف برنامه بیش از صد درصد محقق شده است که دلیل آن ،رشد تولید واحد های مسکونی از یک طرف وکاهش نرخ رشد جمعیت از طرف دیگر بوده که موجب بهبود این شاخص از ۱٫۲ در سال ۸۴ به۰۹/۱در سال های ۱۳۸۵و ۱۳۸۶شده است.

 

 

    نظرات