بازدید رئیس شورای شهر خوی از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری

بازدید رئیس شورای شهر خوی از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری

بازدید رئیس شورای شهر خوی از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات