تعیین تکلیف ۲۶ پروژه شهری به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در منطقه ثامن ...

تعیین تکلیف ۲۶ پروژه شهری به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در منطقه ثامن ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات