۱۳۷، نبض شهرداری مشهد است/ تقویت مطالبه گری شهروندان، ضمانت اجرایی ...

۱۳۷، نبض شهرداری مشهد است/ تقویت مطالبه گری شهروندان، ضمانت اجرایی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات