مداخله مستقیم در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی گره گشا نیست

مداخله مستقیم در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی گره گشا نیست

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات