لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی در مسیر باغراه توسط شهرداری

لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی در مسیر باغراه توسط شهرداری

با حمد و ثنای الهی؛ با عنایت به بارشهای قابل توجه سال جاری و مازاد آب کوه و قنات قارزی و جاری شدن این آبهای سطحی در مسیر باغراه و عدم استفاده مالکین ، واحد فضای سبز شهرداری، اقدام به لوله گذاری و انتقال آن به داخل شهر و استفاده بهینه در آبیاری فضای سبز شهری نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی جغتای

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات