محمد مهدی خاکشور، سرپرست شهرداری بجنوردشد

محمد مهدی خاکشور، سرپرست شهرداری بجنوردشد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات