آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

آگهی مزایده نوبت اول مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 13057- 15 مورخه 24/04/98 درج در روزنامه عصر رسانه مورخه 25/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری اجازه بهره برداری از کشتارگاه شهرداری اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن    6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات