تسریع روند اجرای پروژه های گردشگری و تشکیل معاونت اجرایی در شهرداری

تسریع روند اجرای پروژه های گردشگری و تشکیل معاونت اجرایی در شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات