هادی حیدری رئیس و ابراهیم برفچالانی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شدند

هادی حیدری رئیس و ابراهیم برفچالانی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شدند

در جلسه فوق العاده و علنی شورای اسلامی شهر بندانزلی با دستور کار تعیین هیات رئیسه جدید شورا  هادی حیدری رئیس و ابراهیم برفچالانی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شدند

ظهر امروز انتخابات تعیین هیات رییسه شورا در محل شورا برگزار شد که در این جلسه از میان آقایان شعبان جعفری و هادی حیدری برای سمت ریاست شورا، هادی حیدری با ۴ رای (شعبان جعفری با ۳ رای) به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شد.

برای سمت نایب رئیس شورا نیز  از میان آقایان ابراهیم برفچالانی و یاسر کریم بخش، آقای برفچالانی با ۴ رای به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شد.

برای سمت خزانه دار شورا نیز از میان آقای تهمتن وکیل منفرد و خانم مه سیما نصیری، تهمتن وکیل منفرد با ۴ رای انتخاب شد.

برای سمت منشی شورا نیز موسی زنجانخواه تنها کاندیدای این سمت با ۴ رای و سه رای سفید به عنوان منشی شورا انتخاب شد.

برای سمت سخنگوی شورا نیز با ۴ رای اعضای شورای اسلای شهر خانم مه سیما نصیری انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بندر انزلی

    منبع خبر

    شورای شهر بندر انزلی

    شورای شهر بندر انزلی یک شورای شهر در شهر بندرانزلی می باشد

      نظرات