دیدار مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران،آقای علی اصغر احمدی اتویی با مهندس صالح زاده شهردار قائم شهر

دیدار مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران،آقای علی اصغر احمدی اتویی با مهندس صالح زاده شهردار قائم شهرلینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات