جاروکشی خیابانهای سطح شهر قبل از حضور بازاریان و بازگشایی مغازه ها صورت می گیرد و از این بابت کارگران دقت کافی را دارند ،امروزه هر شخص خودش یک رسانه است و با نظارت بر ظاهر شهر به راحتی تشخیص میدهد که تغییری ایجاد شده یا خیر.

جاروکشی خیابانهای سطح شهر قبل از حضور بازاریان و بازگشایی مغازه ها صورت می گیرد و از این بابت کارگران دقت کافی را دارند ،امروزه هر شخص خودش یک رسانه است و با نظارت بر ظاهر شهر به راحتی تشخیص میدهد که تغییری ایجاد شده یا خیر.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات