ادامه همکاری با راه و شهرسازی در اجرای پل سنجان

ادامه همکاری با راه و شهرسازی در اجرای پل سنجان

در جلسه این هفته کمیسیون فنی عمران و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر که به ریاست محمد حسین فدایی و با حضور اعضای شورا، معاونین معماری و شهرسازی، امور زیربنایی حمل و نقل شهری و مدیران املاک و حقوقی شهرداری برگزار شد، گزارش مشاور ترافیکی معابر منتهی به معبر ۵۸ متری حذف شده، گزارش مشاور رودخانه، موضوع عدم احداث هرگونه زیرگذر و روگذر با توجه به مصوبه شورایعالی شهرسازی، بررسی و تصمیم گیری در رابطه با چگونگی ادامه همکاری با راه و شهرسازی در اجرای پل سنجان و تصویب شورایاری کوی صنعتی بررسی و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات