بررسی کامل عملیات عمرانی منطقه یک شهرداری از سال ۹۲ تا کنون


کمیسیون فنی عمران و سرمایه گذاری، صبح شنبه ۵ مردادماه ۹۸، به ریاست محمد حسین فدائی و با حضور اعضای کمیسیون عمران، نصرالهی سرپرست منطقه یک شهرداری، وروانی سرپرست اداره املاک شهرداری، خسروی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و بنیادی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه، کمیسیون به موضوع گزارش کامل درباره پیاده رو سازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر از سال ۹۲ تاکنون به تفکیک در سال و ارائه آمار و تعداد قراردادها در منطقه یک شهرداری اراک پرداخت و در این خصوص بحث و بررسی صورت پذیرفت.

در پایان نیز تعدادی از نامه های واصله مطرح گردید.

@arakshora5

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات