کارگروه فرهنگسازی شهرستان ارسنجان برگزارشد

اولین جلسه کارگروه فرهنگ سازی در اداره منابع آب شهرستان ارسنجان با حضور اعضاء اصلی این کارگروه بر پا گشت.

در این نشست ابتدا مدیر منابع آب شهرستان ارسنجان اهمیت و اهداف تشکیل کارگروه را برای حاضرین در جلسه تشریح نمود و سپس به همراه کارشناس تحقیقات میدانی و مدعوین در جلسه به بررسی راهکارها و پتانسیل های موجود ادارات و منطقه و همچنین نقش هریک از اعضا جهت اشاعه فرهنگسازی در مصرفه بهینه آب پرداختند.این نشست جهت ادامه روند کار با استقبال خوب اعضا همراه بود و همگی آمادگی خود را جهت پیشبرد اهداف کارگروه که همانا فرهنگسازی در مصرف بهینه آب (خصوصا آبهای زیر زمینی )در جلسات ادارات مربوطه ،بهره برداران ،دانش اموزان و غیره بود را اعلام نمودند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات