1398/05/15

1398/05/15


مجمع عمومی عادی سالیانه

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

به شماره ثبت 136  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی  ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن ستصا دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 15 روز سه شنبه 1398/05/15 در اتاق کنفرانس طبقه 8 ساختمان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ، واقع در خیابان طالقانی ، نبش کوچه موسوی شماره 175 تشکیل می گردد، حضوربه هم رسانند.

دستورجلسه مجمع:

1-ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس

2-بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال 97

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی های انجمن

5-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات