بازدید مدیرعامل آبفا کشور و مسئولین از خط انتقال آب شرب شهر...

بازدید مدیرعامل آبفا کشور و مسئولین از خط انتقال آب شرب شهر...

مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آبفا کشور به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از مسئولین از 11 کیلومتر انتهایی پروژه انتقال آب شرب به شهر کرمان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 13 مردادماه 98 مهندس جانباز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به همراه دکتر آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس رشیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از مسئولین از 11 کیلومتر انتهایی پروژه انتقال آب شرب به شهر کرمان بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و نمایندگان مجری طرح توضیحات لازم را در خصوص طرح مذکور ارائه نمودند و مسئولین حاضر از نزدیک در جریان روند پروژه قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات