انتصاب همكار امور آبفار سیاهكل بعنوان عضو هیات رئیسه ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی این شهرستان

انتصاب همكار امور آبفار سیاهكل بعنوان عضو هیات رئیسه ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی این شهرستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات